Vboi

Onze visie

Als branchevereniging voor 350 leden met ongeveer één miljoen afnemers, zijn wij in Nederland de op een na grootste organisatie voor technici in het beheer en onderhoud van zorgvastgoed. Daarmee zijn wij een niet te verwaarlozen speler in de zorg. Dat brengt verantwoordelijkheden met zich mee, maar ook mogelijkheden.

Wat is ons bestaansrecht?
Wij zijn er in de eerste plaats voor onze leden. Wij bieden hun de mogelijkheden om een hoge graad van dienstverlening te bereiken, die aansluit bij de vraag. Daarnaast scheppen wij kaders voor die dienstverlening.

Waar staan we voor?

  • Kennis en kunde van technische professionals in het beheer en onderhoud op het hoogste niveau brengen/houden.
  • Beheer en onderhoud met een hoge graad van veiligheid.
  • Belangenbehartiging van technische professionals in het beheer en onderhoud van zorginstituten.

Hoe bereiken we dit?
Bij het waarmaken van onze ambities speelt ons netwerk een belangrijke rol. Wij zijn een gelijkwaardige en serieuze gesprekspartner voor diverse partners en relevante partijen in de zorg. Zowel op uitvoerend als op tactisch en strategisch niveau. Randvoorwaarde hierbij is dat we open communiceren en transparant zijn over ons beleid en onze ondersteuning naar de leden.

Hoe treden we de toekomst tegemoet?
Om onze ambities ook in de komende jaren waar te maken, hebben we ruimte nodig. Ruimte om te veranderen en te blijven verbeteren. Als bestuur scheppen we daar goede voorwaarden en mogelijkheden voor.