Vboi

Maak kennis met ons bestuur

De VBOI heeft een actief en dynamisch bestuur, bestaande uit zes bestuursleden met een inhoudelijk sterke achtergrond. De bestuursleden zijn gekozen tijdens de ALV van de VBOI. Binnen het bestuur zijn de taken goed verdeeld. Ieder bestuurslid heeft een portefeuille passend bij zijn/haar persoon en expertise.

Het bestuur van de VBOI is een onbezoldigd bestuur. Allen dragen de vereniging een warm hart toe en dragen graag bij aan de belangenbehartiging van technici in zorginstellingen.

Het dagelijks bestuur bestaat uit:

Voorzitter: Jan-Martien Touw 

Secretaris:   Gert-jan Maas

Penningmeester:  Marc Verhelst

Ledenbelang: Martijn Ruyg

Secretariaat: Annelies Dekker

Afbeelding 5215
Jan-Martien Touw

Werkzaam als: Manager Vastgoed en Techniek bij het Amphia ziekenhuis, Breda
Functie bij VBOI: voorzitter
In bestuur sinds: 2010

“Kennis delen en mensen verbinden. Daar draait het wat mij betreft vooral om binnen de VBOI. Wij zijn een vereniging voor en door techneuten in de zorg. Zit je met een vraag of probleem, dan kun je terecht bij ons uitgebreide netwerk van instellingsleden. Mensen verbinden is ook een van mijn belangrijkste taken binnen het bestuur. Ik zie het als mijn verantwoordelijkheid om ons kleine, hechte team bij elkaar te houden. Dat zit in de basis wel goed. Net als de andere bestuursleden vind ik het leuk om, naast mijn baan, op een andere manier met techniek bezig te zijn. Daarnaast vind ik het belangrijk om te vernieuwen, nieuwe dingen te ontwikkelen. Dat is een continu proces waarmee we onze vereniging steeds sterker op de kaart zetten.”

Afbeelding 5216
Martijn Ruyg

Werkzaam als: Adviseur nieuwbouw, renovatie en onderhoudsprojecten bij Mul BV
Functie bij VBOI: ledenbelang
In bestuur sinds: 2010

“Techniek, natuur en water. Dat zijn mijn grote interesses. Ik begon mijn carrière niet voor niets als koopvaardij officier op de grote vaart. Daarna maakte ik de overstap naar diverse technische functies in de zorg. Mijn kennis en ervaring in zowel techniek als zorg deel ik graag binnen het VBOI-netwerk. Voor VBOI-leden ben ik een klankbord en verbindende factor. Ook zorg ik ervoor dat technische mensen in de zorgbranche de juiste informatie krijgen om hun organisatie bij te staan. Als bestuurslid draag ik bij aan het beleid en de groei van de VBOI. Daarvoor breng ik graag nieuwe, creatieve ideeën in. Is er inhoudelijke kennis nodig voor bijeenkomsten of congressen? Dan spreek ik mijn netwerk aan. Tegelijkertijd brengt de VBOI mij ook veel: leuke mensen, een prettige sfeer en het praten over techniek verveelt nooit!”

Afbeelding 5217
Gert-jan Maas

Werkzaam als: Projectleider bij Mul BV
Functie bij VBOI: secretaris
In bestuur sinds: 2015

“Deel uitmaken van het bestuur van VBOI is een cadeautje. In de eerste plaats omdat het bestuur uit een leuke groep mensen bestaat, die met beide benen op de grond staan en allemaal denken in het belang van de vereniging. Maar ook omdat ik als bestuurslid kennis kan opdoen én kan delen. En onderdeel ben van een netwerk, waarin we ervaringen uitwisselen en met elkaar sparren over onderwerpen die in onze mooie branche spelen. VBOI-leden kunnen bij mij terecht voor vragen en opmerkingen over de vereniging, maar ook voor vakinhoudelijke vragen. Met 28 jaar ervaring in de branche, in zowel uitvoerende als leidinggevende posities, heb ik een brede inhoudelijke kennis enveel ervaring. Ik kan dus op vele vlakken als sparringpartner dienen.”

Afbeelding 5218
Marc Verhelst

Werkzaam als: Directeur/eigenaar bij Mardoors, Rhenen
Functie bij VBOI: penningmeester
In bestuur sinds: 2018

“Sinds 2000 houd ik mij bezig met het produceren en vermarkten van schuifdeursystemen. Toen ik daarmee begon, viel het mij op dat er in de zorg erg in hokjes werd gedacht over vastgoed. De nieuwbouw organisatie had weinig contact met
de mensen van het onderhoud en omgekeerd. En dat terwijl het noodzakelijk is om bij nieuwbouw goed over onderhoud na te denken! Vanaf dat moment heb ik mij ten doel gesteld om deze twee werelden, vanuit mijn discipline, dichter bij elkaar te brengen. Met die ambitie ben ik ook in het bestuur van VBOI gegaan. Als bestuurslid wil ik bijdragen aan meer overleg en afstemming tussen nieuwbouw en onderhoud. Mijn doel als penningmeester is om elk jaar een transparante, duidelijke financiële verantwoording af te leggen. Leden kunnen altijd bij mij terecht voor financiële vragen m.b.t. de VBOI. Verder heb ik een uitgebreid netwerk opgebouwd, waarin veel kennis en praktijkervaring aanwezig is. Dat netwerk deel ik graag met onze leden.”