Vboi

Maak kennis met ons bestuur

De VBOI heeft een actief en dynamisch bestuur, bestaande uit zes bestuursleden met een inhoudelijk sterke achtergrond. De bestuursleden zijn gekozen tijdens de ALV van de VBOI. Binnen het bestuur zijn de taken goed verdeeld. Ieder bestuurslid heeft een portefeuille passend bij zijn/haar persoon en expertise.

Het bestuur van de VBOI is een onbezoldigd bestuur. Allen dragen de vereniging een warm hart toe en dragen graag bij aan de belangenbehartiging van technici in zorginstellingen.

Het dagelijks bestuur bestaat uit:

Voorzitter: Jan-Martien Touw 

Secretaris:   Gert-jan Maas

Penningmeester:  Marc Verhelst

Ledenbelang: Mike van der Sar

Algemeen bestuurslid: Martijn Ruyg

Secretariaat: Annelies Dekker