Vboi

Wilt u lid worden van de VBOI?

Als VBOI-lid heeft u toegang tot het totale VBOI-netwerk, kennis en ervaring uit de branche. Ook kunt u deelnemen aan ons congres, bedrijfsbezoeken, themabijeenkomsten en/of beursbezoeken. Bovendien heeft u inspraak op het beleid van de VBOI. U werkt mee aan de zichtbaarheid en daarmee belangenbehartiging van de technisch professional in het beheer en onderhoud in zorginstellingen en instituten. Wij onderscheiden instellingsleden en bedrijfsleden. U kunt zich ook aanmelden als donateur.

Direct aanmelden als VBOI-lid!

Instellingsleden
Bent u in loondienst bij een erkende zorginstelling? Dan kunt u zich aanmelden als instellingslid. Uw contributie bedraagt € 60,- per kalenderjaar.

Bedrijfsleden
Bent u niet in dienst van een erkende zorginstelling, dan valt u onder de ‘bedrijfsleden’. Uw contributie als bedrijfslid bedraagt € 300,- per kalenderjaar. Wij houden de verhouding tussen instellingsleden en bedrijfsleden zo veel mogelijk in balans. Daarom dient u bij aanmelding van het lidmaatschap een instellingslid aan te dragen.

Doneren
Draagt u de VBOI een warm hart toe? Dan kunt u zich ook aanmelden als donateur. Als donateur geeft u eenmalig of regelmatig een bijdrage aan de verenigingskas. Hiermee ondersteunt u een activiteit of dienst, waaraan u uw naam kunt verbinden.  Donaties zijn voor één kalenderjaar. Voor donaties en de mogelijkheden daaromtrent neemt u contact op met onze ledenadministratie. 

Procedure
Het lidmaatschap van de VBOI loopt gelijk met het kalenderjaar en wordt telkens stilzwijgend met een jaar verlengd. De algemene voorwaarden zijn na te lezen in onze statuten en huishoudelijk reglement.
Link naar algemene voorwaarden

Meer weten?

Bekijk de kennis of wetgevings pagina's voor meer informatie.