Vboi

Wet en regelgeving

Als technicus of technisch manager heeft u op verschillende wijzen te maken met wet- en regelgeving. Ze geven richting aan uw werkzaamheden, helpen u bij beslissingen en leveren soms ook frustratie op. Daar komt bij dat de wet- en regelgeving regelmatig aan veranderingen onderhevig is.

Hoe blijft u op de hoogte van deze veranderingen?
En wat betekenen deze veranderingen voor u?

Op deze pagina vindt u belangrijke links naar wetten, regels en actuele informatie over wet- en regelgeving.